-Έτοιμες λύσεις (PC - laptops): Ό,τι νεότερο κυκλοφορεί στην αγορά.

- Συναρμολόγηση κατά παραγγελία:
Ανάλογα με τις   ανάγκες σας, προτείνουμε τη βέλτιστη δυνατή στο κόστος που επιλέγετε.

-Δίκτυα:   Εγκαταστάσεις Δικτύων Η/Υ (ενσύρματων  και ασύρματων) &
                Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

-Εξαρτήματα: Επιλογή των δυνατότερων και πιο αξιόπιστων
                      προϊόντων.

-Περιφερειακά & Αναλώσιμα (αυθεντικά & παράλληλης αγοράς).