Το  ΠΑΝ  είναι E.R.P. εφαρμογή και αναπτύχθηκε για Apanνα καλύψει όλες τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης επιχείρησης ακόμη και καθετοποιημένης μορφής.
Περιλαμβάνει τις διαδικασίες που καθιστούν μια επιχείρηση λειτουργική και άρτια οργανωμένη.

 Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα:

  • Της οργάνωσης των απαραίτητων λειτουργιών
  • Της διαχείρισης των δεδομένων
  • Της συντήρησης όλων των αρχείων
  • Απόλυτης διασφάλισης της ακεραιότητας των αρχείων και δεδομένων