Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Καλλιπόλεως 89, Βύρωνας

Τηλ: +30 210 7646 700 ----  Φαξ:+30 210 7646 701

Εmail: info@timer.gr

Ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00  (εκτός Σαββατοκύριακου)