Εκπαίδευση προσωπικού

Συνεργαζόμενοι και με τη New Horizons, παρέχουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού σας, σε συμφέρουσες τιμές.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην μετάδοση γνώσεων μέσω σεμιναρίων σε όλα τα σύγχρονα προγράμματα (γραμματειακής υποστήριξης, βάσεις δεδομένων, σχεδιαστικές εφαρμογές κα)

  • Πιστοποιήσεις Microsoft

  • Πιστοποιήσεις Cisco Systems

  • Πιστοποιήσεις CompTIA

  • Πιστοποιήσεις Sun Microsystems

  • Πιστοποιήσεις Oracle